Nieuwe campagne: roep Tata Steel een halt toe

Tata Steel is de grootste vervuiler van Nederland, dat moet stoppen. Er voltrekt zich een stille ramp in de regio IJmond. Verandering gaat te traag en de Nederlandse overheid gedraagt zich onrechtvaardig en ongrondwettelijk. Tata Steel rekt tijd door het over onrealistische 'duurzaamheidsplannen' te hebben, tijd die we niet hebben. Daarom lanceert een actiecoalitie bestaande uit omwonenden en klimaatactivisten nu deze breed gedragen campagne. Het voornaamste doel is een schone, welvarende en gezonde regio IJmond.

Tata Steel is de grootste uitstoter van stikstof, co2 en zeer zorgwekkende stoffen in Nederland. Duizenden omwonenden worden ziek of overlijden door dit bedrijf. En ze overtreedt continu straffeloos de wet.

Dat moet stoppen. Er voltrekt zich een stille ramp in de regio IJmond: kinderen krijgen kanker, mensen overlijden en onze klimaatdoelen worden onhaalbaar door Tata. De effecten van Tata Steel gaan we nog decennia merken, maar we kunnen dit giftige bedrijf nu een halt toe roepen.

En het gaat te traag. Het miljardenbedrijf Tata glipt door alle mazen en weet behendig overheden te belobbyen. Tata Steel wil meer tijd om geld te blijven verdienen en illegaal te blijven opereren. Dus Tata Steel rekt tijd. Maar de regio en het klimaat hébben geen tijd meer.

En de overheid gedraagt zich op het dossier Tata Steel onrechtvaardig en ongrondwettelijk. Ze beschermt haar burgers niet tegen aangetoonde ernstige gezondheidsschade, haalt haar eigen klimaatdoelen niet, geeft Tata de (stikstof-)ruimte die ze boeren en ondernemers niet gunt, doneert gigantische hoeveelheden belastinggeld aan dit bedrijf en bevoordeelt Tata Steel in vergunnings- en handhavingstrajecten.

Tata Steel rekt tijd door het over 'duurzaamheidsplannen' te hebben. De plannen van Tata zijn –zo beoordelen experts– onderhand volstrekt onrealistisch. Ze is tijd aan het rekken, ons zand in de ogen aan het strooien en tegelijkertijd om nóg meer publiek geld aan het vragen. Dat geld belandt uiteindelijk bij het bedrijf en haar aandeelhouders: medewerkers van Tata, de regio, de overheid en uiteindelijk de hele wereld komen er bekaaid van af.

Daarom nu deze campagne, breed gedragen door vele duizenden mensen en organisaties in de regio IJmond, milieu-organisaties en klimaatactivisten. We willen het eerlijke gesprek op gang brengen: kunnen we het nog langer accepteren dat dit verwoestende, giftige, dodelijke bedrijf hier illegaal mag blijven?

Ons voornaamste doel is een schone, welvarende en gezonde regio IJmond. We willen graag dat we als land gaan nadenken over wat er ruimtelijk allemaal mogelijk wordt –qua gebiedsontwikkeling, woningvoorraad, kenniseconomie, groene industrie, technologiesector, klimaat, natuur- en milieu-bescherming, stikstofreductie en economie– als deze vervuilende fabriek zou stoppen met de uitstoot. Werknemers die hun baan verliezen hebben meer dan voldoende kans in nieuwe, hoogstaande, gezondere banen en hebben daarnaast een genereus sociaal plan verdiend.

Het is echt de hoogste tijd: laten we onze gemaakte fouten niet herhalen. Laten we niet opnieuw het doodvonnis voor een regio tekenen, zoals toen in de jaren 60 de mijnbouw in Limburg op zijn einde liep en niemand ingreep. Laten we ons niet opnieuw laten foppen, zoals toen oliebedrijven in de jaren 80 al wisten van klimaatverandering en daarover tegen ons logen. Laten we geen mensen nog langer onnodig laten sterven, zoals we eerder bij de Chroom-6 schandalen van de NS en defensie of de asbestdoden in de jaren 90 hebben laten gebeuren. De inwoners van Groningen weten maar al te goed wat er uiteindelijk met je omgeving gebeurt als je de fossiele industrie hun gang laat gaan.

Laten we leren van onze fouten en nu wél ingrijpen: stop Tata.